FA    [EN]
 
 
 
 
دانشجویانی که قبلا دروسی را در دیگر دانشگاهها (دولتی ،آزاد، پیام نور و ...) گذرانیده اند
دانشجویانی که قبلا دروسی را در دیگر دانشگاهها (دولتی ،آزاد، پیام نور و ...) گذرانیده اند
رنامه کلاسی درس پزشکی قانونی در تاریخ های 14 و 21 آذر از ساعت 13 برگزار می گردد
برنامه امتحانات میان ترم رشته علوم تربیتی روانشناسی مشاوره ویرایش 24 آذر
برنامه امتحانات میان ترم رشته حقوق ویرایش 24 آذر
برنامه امتحانات میان ترم رشته حسابداری مدیریت دولتی بازرگانی صنعتی ویرایش 24 آذر
برنامه کلاسی نیمسال اول 98-97 رشته حقوق آخرین ویرایش 5 آذر
برنامه کلاسی نیمسال اول 98-97 رشته علوم تربیتی-مشاوره- روانشناسی ویرایش 23 آبان
برنامه کلاسی نیمسال اول 98-97 رشته  حسابداری -مدیریت دولتی بازرگانی صنعتی ویرایش 10 آبان
ثبت نام از طریق سایت  ziafat.nahadamin.ir
وام بنیاد علوی ویژه دانشجویان
عضویت در بسیج دانشجوئی
نرم افزار کتابخوان دانشگاه پیام نور
کتابخانه دیجیتال دانشگاه پیام نور
 نسخه همراه کتاب های دانشگاه در قالب اندروید
LMS  نرم افزارهای مورد نیاز سامانه یادگیری الکترونیکی برای اندروید و ویندوز
کتاب راهنمای دانشجویان جدیدالورود سال 1396
بيشتر
بيشتر
سامانه ها


دسترسی سریع به سامانه های دانشگاه پیام نور

بيشتر