کتابخانه دیجیتال دانشگاه پیام نور کتابخانه دیجیتال دانشگاه پیام نور
کتابخانه دیجیتال دانشگاه پیام نور به نشانی http://Dlib.pnu.ac.ir امکان مشاهده و جستجوی بیش از 26 هزار عنوان جلد کتاب را برای سهولت کار پژوهشی دانشجویان، اساتید و کاربران محترم دانشگاه فراهم گردیده است که این مجموعه بخشی از آخرین منابع دیجیتالی دانشگاه پیام نور میباشد.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ